Język ogólny

Na tych zajęciach będziemy rozwijać wszystkie sprawności językowe, które są potrzebne do szeroko pojętej komunikacji (mówienie, słuchanie, pisanie), zadbamy też o poprawność, wymowę oraz zasób słownictwa. Skupiamy się na nowoczesnym języku, rozmawiamy na życiowe tematy, nie uczymy się na pamięć, rozumiemy.

Język biznesowy

Zajęcia koncentrują się na zagadnieniach związanych ze światem biznesu. Ćwiczymy komunikację formalną, m.in. pisanie maili, rozmowy telefoniczne, czy wygłaszanie prezentacji. Omawiamy typowe problemy, które mogą pojawić się w środowisku pracy i szukamy dla nich rozwiązań.

Przygotowanie egzaminacyjne

Zajęcia dla osób przygotowujących się do wszelkiego rodzaju egzaminów:
– egzamin maturalny
– egzamin ósmoklasisty
– egzaminy Cambridge, w których się specjalizujemy (B2 First, C1 Advanced)
– wszelkie inne egzaminy językowe
Zapewniamy stałą motywację, regularny feedback, a przede wszystkim nieustanne wsparcie.